Uczniowski Klub Sportowy VARSOVIA - Ochota
ul. Międzyparkowa 4
00-208 Warszawa

 

Składka członkowska wynosi 100 zł.

Wpłat należy dokonywać do 10-ego dnia każdego miesiąca niezależnie od liczby treningów oraz obecności dziecka na zajęciach.

Składką członkowską nie są obciążane miesiące wakacyjne (lipiec i sierpień).

W przypadku 2 osób trenujących, będących rodzeństwem, składka wynosi 150 zł.


Numer subkonta Varsovii Ochota:

79 1940 1076 3051 8115 0013 0000


 

 

Subkonto