Uczniowski Klub Sportowy VARSOVIA - Wola
ul. Międzyparkowa 4
00-208 Warszawa

Numer subkonta Varsovii Wola:

24 1940 1076 3051 8115 0026 0000

Składka członkowska wynosi 100 zł.

Wpłat należy dokonywać do 10-ego dnia każdego miesiąca niezależnie od liczby treningów oraz obecności dziecka na zajęciach.

Składką członkowską nie są obciążane miesiące wakacyjne (lipiec i sierpień).

W przypadku 2 osób trenujących, będących rodzeństwem, składka wynosi 150 zł.

 

Subkonto