Uczniowski Klub Sportowy VARSOVIA - Muranów
ul. Międzyparkowa 4
00-208 Warszawa

Składka członkowska wynosi 100 zł.

Wpłat należy dokonywać do 10-ego dnia każdego miesiąca niezależnie od liczby treningów oraz obecności dziecka na zajęciach.

Składką członkowską nie są obciążane miesiące wakacyjne (lipiec i sierpień).

W przypadku 2 osób trenujących, będących rodzeństwem, składka wynosi 150 zł.


Numer subkonta Varsovii Muranów:

28 1940 1076 3051 8115 0018 0000

 

 

Subkonto