Uczniowski Klub Sportowy VARSOVIA
ul. Międzyparkowa 4
00-208 Warszawa

Numer subkonta rocznika 2002:

32 1940 1076 3051 8115 0010 0000

Składka członkowska wynosi 130 zł.

Wpłat należy dokonywać do 10-ego dnia każdego miesiąca niezależnie od liczby treningów oraz obecności dziecka na zajęciach.

W tytule wpłaty prosimy podać imię i nazwisko dziecka.

Składką członkowską nie są obciążane miesiące wakacyjne (lipiec i sierpień).

W przypadku 2 osób trenujących, będących rodzeństwem, składka wynosi 195 zł.

 

Subkonto